Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT-Office Voorwaarden van toepassing, gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Onderstaand kunt u de ICT-Office Voorwaarden in pdf-formaat downloaden:

Algemene voorwaarden / ICT~Office Module Algemeen.pdf

Aanvullend zijn eveneens ,afhankelijk van de specifieke levering, ook de onderstaande modules van toepassing:

 1. ICT~Office Module 01 Licentie voor programmatuur.pdf
 2. ICT~Office Module 02 Ontwikkeling van programmatuur.pdf
 3. ICT~Office Module 03 Onderhoud van programmatuur.pdf
 4. ICT~Office Module 04 Application service provision.pdf
 5. ICT~Office Module 05 Ontwikkeling en onderhoud van een website.pdf
 6. ICT~Office Module 06 Webhosting.pdf
 7. ICT~Office Module 07 Detacheringsdiensten.pdf
 8. ICT~Office Module 08 Opleidingen en trainingen.pdf
 9. ICT~Office Module 09 Advisering, consultancy en projectmanagement.pdf
 10. ICT~Office Module 10 Overige diensten.pdf
 11. ICT~Office Module 11 Verkoop van ICT-, telecommunicatie, kantoorapparatuur en andere zaken.pdf
 12. ICT~Office Module 12 Verhuur van ICT-,telecommunicatie- en kantoorapparatuur.pdf
 13. ICT~Office Module 13 Onderhoud van ICT-,telecommunicatie- en kantoorapparatuur.pdf
 14. ICT~Office Module 14 Toegang tot internet.pdf
 15. ICT~Office Module 15 Telecommunicatiediensten.pdf
 16. ICT~Office Module 16 Financiering en leasing van ICT.pdf

Andere voorwaarden dan deze zijn uitdrukkelijk uitgesloten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met GlobeSoftware in Nederland via telefoonnummer +31 (0) 72 5070441